гр. Варна, ул. "Родопи" 11, магазин 1 manager@enext.bg sale@enext.bg
Продуктов каталог E.NEXT

Автоматични прекъсвачи от серия E.INDUSTRIAL

Артикул i.0210006 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3N.D32, 3р+N, 32А, D, 10кА 12.00 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 3p+N
Времетокова характеристика D
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 32
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180024 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C32, 3 р, 32А, C, 10kА 25.68 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 3
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 32
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180027 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C63, 3 р, 63А, C, 10kА 32.76 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 3
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 63
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180026 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C50, 3 р, 50А, C, 10kА 30.36 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 3
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 50
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180025 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C40, 3 р, 40А, C, 10kА 30.36 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 3
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 40
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180022 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C20, 3 р, 20А, C, 10kА 25.68 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 3
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 20
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180021 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C16, 3 р, 16А, C, 10kА 25.68 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 3
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 16
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180020 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C10, 3 р, 10А, C, 10kА 25.68 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 3
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 10
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180019 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C6, 3 р, 6А, C, 10kА 25.68 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 3
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 6
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180018 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C63, 2 р, 63А, C, 10kА 21.48 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 2
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 63
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180016 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C40, 2 р, 40А, C, 10kА 20.28 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 2
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 40
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180015 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C32, 2 р, 32А, C, 10kА 17.16 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 2
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 32
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180014 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C25, 2 р, 25А, C, 10kА 17.16 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 2
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180013 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C20, 2 р, 20А, C, 10kА 17.16 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 2
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 20
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180012 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C16, 2 р, 16А, C, 10kА 17.16 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 2
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 16
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180010 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C6, 2 р, 6А, C, 10kА 17.16 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 2
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 6
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180007 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C40, 1 р, 40А, C, 10kА 11.10 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 1
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 40
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180006 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C32, 1 р, 32А, C, 10kА 9.90 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 1
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 32
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180005 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C25, 1 р, 25А, C, 10kА 9.90 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 1
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180004 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C20, 1 р, 20А, C, 10kА 9.90 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 1
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 20
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул i0180003 Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C16, 1 р, 16А, C, 10kА 9.90 лв. с ДДС
Присъединяване Гуми за вилици (вилица) Сверху и снизу
Брой полюси 1
Времетокова характеристика C
Гаранция 12
Момент на затягане на клемите, Нм 3
Номинално работно напрежение, В АС 230/400
Номинална честота, Гц 50
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? 1...25
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 10
Номинален ток, In, А 16
Работен температурен диапазон, °С -25…+40

Обратно обаждане

Оставете вашата информация за контакт и ние ще се свържем с вас в рамките на 10 минути.

Спасибо за вашу заявку!

Наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут и ответит на ваши вопросы, а также поможет оформить заказ

Каталог