гр. Варна, ул. "Родопи" 11, магазин 1 manager@enext.bg sale@enext.bg
Продуктов каталог E.NEXT

Моторна защита

Артикул p004011 Моторна защита e.mp.pro.80, 63-80А 184.80 лв. с ДДС
Гаранция 12
Обхват на настройка на работната точка, A 63…80
Номинално работно напрежение, В АС 400/660
Степен на защита IP20
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 15
Номинален ток, In, А 80
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал 10000/6000
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) 7,5
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Клас на защита 10A
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5°
Артикул p004001 Моторна защита e.mp.pro.1,6 1-1,6А 45.96 лв. с ДДС
Гаранция 12
Обхват на настройка на работната точка, A 1…1,6
Номинално работно напрежение, В АС 400/660
Степен на защита IP20
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 15
Номинален ток, In, А 1,6
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал 10000/6000
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) 7,5
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Клас на защита 10A
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5°
Артикул p004035 Допълнителен контакт страничен за моторна защита (0,4-32) e.mp.pro.ad.0110: доп.1NO + сигн.1NC 26.40 лв. с ДДС
Гаранция 12
Номинално работно напрежение, В AC 400, DC 220
Степен на защита IP20
Контакт дополнительный 1NO+сигнальный 1NC
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Спецификации 1NO + сигн. 1NC
Номинален конвенционален термичен ток Ith, A 6
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5°
Номинално. работен ток In, A (за АС-15, 220/380 V) 3,3/2,2
Номинално. работен ток In, A (за DC-13, 110/220 V) 1,3/0,5
Артикул p004033 Допълнителен контакт страничен за моторна защита (0,4-32) e.mp.pro.ad.1001: доп.1NC + сигн.1NO 22.74 лв. с ДДС
Гаранция 12
Номинално работно напрежение, В AC 400, DC 220
Степен на защита IP20
Контакт дополнительный 1NС+сигнальный 1NО
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Спецификации 1NC + сигн. 1NO
Номинален конвенционален термичен ток Ith, A 6
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5°
Номинално. работен ток In, A (за АС-15, 220/380 V) 3,3/2,2
Номинално. работен ток In, A (за DC-13, 110/220 V) 1,3/0,5
Артикул p004030 Допълнителен контакт за моторна защита (40-80) страничен e.mp.pro.dz20 2NC 15.60 лв. с ДДС
Гаранция 12
Номинално работно напрежение, В AC 400, DC 220
Степен на защита IP20
Контакт контакт дополнительный боковой 2NC
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Спецификации 2NC
Номинален конвенционален термичен ток Ith, A 6
Номинално. работен ток In, A (за АС-15, 220/380 V) 3,3/2,2
Номинално. работен ток In, A (за DC-13, 110/220 V) 1,3/0,5
Артикул p004029 Допълнителен контакт за моторна защита (40-80) страничен e.mp.pro.dz11 1NO + 1NC 15.60 лв. с ДДС
Гаранция 12
Номинално работно напрежение, В AC 400, DC 220
Степен на защита IP20
Контакт контакт дополнительный боковой 1NO+1NC
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Спецификации 1NC + 1NO
Номинален конвенционален термичен ток Ith, A 6
Номинално. работен ток In, A (за АС-15, 220/380 V) 3,3/2,2
Номинално. работен ток In, A (за DC-13, 110/220 V) 1,3/0,5
Артикул p004025 Допълнителен контакт фронтален за моторна защита (0,4-32) e.mp.pro.ae11: доп. 1NO + 1NC 9.96 лв. с ДДС
Номинално. работен ток In, A (за DC-13, 48/60 V) 0,5/0,15
Гаранция 12
Номинално работно напрежение, В AC 230, DC 60
Степен на защита IP20
Номинален ток, In, А 2,5
Контакт контакт дополнительный фронтальный 1NO+1NC
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Спецификации 1NO+1NC
Номинално. работен ток In, A (за АС-15, 220/380 V) 0,5/-
Артикул p004010 Моторна защита e.mp.pro.63, 40-63А 208.80 лв. с ДДС
Гаранция 12
Обхват на настройка на работната точка, A 40…63
Номинално работно напрежение, В АС 400/660
Степен на защита IP20
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 15
Номинален ток, In, А 63
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал 10000/6000
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) 7,5
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Клас на защита 10A
Работно положение Вертикално и хоризонтално с отклонение не повече от 5
Артикул p004004 Моторна защита e.mp.pro.6,3 4-6,3А 45.96 лв. с ДДС
Гаранция 12
Обхват на настройка на работната точка, A 4…6,3
Номинално работно напрежение, В АС 400/660
Степен на защита IP20
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 15
Номинален ток, In, А 6,3
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал 10000/6000
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) 7,5
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Клас на защита 10A
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5°
Артикул p004005 Моторна защита e.mp.pro.10, 6-10А 45.96 лв. с ДДС
Гаранция 12
Обхват на настройка на работната точка, A 6…10
Номинално работно напрежение, В АС 400/660
Степен на защита IP20
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 15
Номинален ток, In, А 10
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал 10000/6000
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) 7,5
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Клас на защита 10A
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5°
Артикул p004002 Моторна защита e.mp.pro.2.5, 1,6-2,5А 45.96 лв. с ДДС
Гаранция 12
Обхват на настройка на работната точка, A 1,6…2,5
Номинално работно напрежение, В АС 400/660
Степен на защита IP20
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 15
Номинален ток, In, А 2,5
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал 10000/6000
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) 7,5
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Клас на защита 10A
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5°
Артикул p004003 Моторна защита e.mp.pro.4, 2,5-4А 45.96 лв. с ДДС
Гаранция 12
Обхват на настройка на работната точка, A 2,5…4
Номинално работно напрежение, В АС 400/660
Степен на защита IP20
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 15
Номинален ток, In, А 4
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал 10000/6000
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) 7,5
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Клас на защита 10A
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5°
Артикул p004032 Прекъсвач при минимално напрежение за АЗД (0,4-32) e.mp.pro.au.220 30.00 лв. с ДДС
Гаранция 12
Номинално работно напрежение, В АС 220
Степен на защита IP20
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул p004031 Независим прекъсвач за АЗД (0,4-32) e.mp.pro.as.380 27.48 лв. с ДДС
Гаранция 12
Номинално работно напрежение Un, V AC 380B
Номинално работно напрежение, В AC 380B
Степен на защита IP20
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул p004027 Прекъсвач при минимално напрежение за АЗД (0,4-32) e.mp.pro.au.380 30.00 лв. с ДДС
Гаранция 12
Номинално работно напрежение, В АС 380
Степен на защита IP20
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул p004024 Независим прекъсвач за АЗД (0,4-32) e.mp.pro.as.220 27.48 лв. с ДДС
Гаранция 12
Номинално работно напрежение Un, V AC 220B
Номинално работно напрежение, В AC 220B
Степен на защита IP20
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Артикул p004022 Моторна защита e.mp.pro.40, 25-40А 208.80 лв. с ДДС
Гаранция 12
Обхват на настройка на работната точка, A 25…40
Номинално работно напрежение, В АС 400/660
Степен на защита IP20
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 15
Номинален ток, In, А 40
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал 10000/6000
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) 7,5
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Клас на защита 10A
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5°
Артикул p004021 Моторна защита e.mp.pro.32, 24-32А 45.96 лв. с ДДС
Гаранция 12
Обхват на настройка на работната точка, A 24…32
Номинално работно напрежение, В АС 400/660
Степен на защита IP20
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 15
Номинален ток, In, А 32
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал 10000/6000
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) 7,5
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Клас на защита 10A
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5°
Артикул p004020 Моторна защита e.mp.pro.25, 20-25А 45.96 лв. с ДДС
Гаранция 12
Обхват на настройка на работната точка, A 20…25
Номинално работно напрежение, В АС 400/660
Степен на защита IP20
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 15
Номинален ток, In, А 25
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал 10000/6000
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) 7,5
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Клас на защита 10A
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5°
Артикул p004019 Моторна защита e.mp.pro18, 13-18А 45.96 лв. с ДДС
Гаранция 12
Обхват на настройка на работната точка, A 13…18
Номинално работно напрежение, В АС 400/660
Степен на защита IP20
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 15
Номинален ток, In, А 18
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал 10000/6000
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) 7,5
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Клас на защита 10A
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5°
Артикул p004018 Моторна защита e.mp.pro.14, 9-14А 45.96 лв. с ДДС
Гаранция 12
Обхват на настройка на работната точка, A 9…14
Номинално работно напрежение, В АС 400/660
Степен на защита IP20
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 15
Номинален ток, In, А 14
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал 10000/6000
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) 7,5
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час 25
Работен температурен диапазон, °С -25…+40
Клас на защита 10A
Работно положение Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5°

Обратно обаждане

Оставете вашата информация за контакт и ние ще се свържем с вас в рамките на 10 минути.

Спасибо за вашу заявку!

Наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут и ответит на ваши вопросы, а также поможет оформить заказ

Каталог