гр. Варна, ул. "Родопи" 11, магазин 1 manager@enext.bg sale@enext.bg
Каталог на артикул E.NEXT
  • 0
  • 0

Автоматични изключватели за защита на двигатели от серия E.PRO

Артикул p004010 Моторна защита e.mp.pro.63, 40-63А 126.36 с ДДС
Артикул p004010
IP 20
Монтаж На DIN-шина 35 mm
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm 1,2
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 35
Брой полюси (фази) 3
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV 8
Работно положение в пространство Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5°
Картинки 1744096
Напрежение на изолацията Ui, V 690
Номинално работно напрежение Ue, V АС 400/660
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF 10000/6000
Стойност за сработване на прекъсвач, Im 13 In
Номинален ток In, А 63
Номинална честота, Hz 50
Надморска височина, m, не повече 2000
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Степен на замърсяване на околната среда 2
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) 7,5
Клас на защита 10A
Диапазон на регулиране Ir, A 40…63
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час 25
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) 15
Артикул p004004 Моторна защита e.mp.pro.6,3 4-6,3А 38.47 с ДДС
Артикул p004004
IP 20
Монтаж На DIN-шина 35 mm
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm 1,2
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 6
Брой полюси (фази) 3
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV 8
Работно положение в пространство Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5°
Картинки 1744094
Напрежение на изолацията Ui, V 690
Номинално работно напрежение Ue, V АС 400/660
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF 10000/6000
Стойност за сработване на прекъсвач, Im 13 In
Номинален ток In, А 6,3
Номинална честота, Hz 50
Надморска височина, m, не повече 2000
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Степен на замърсяване на околната среда 2
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) 7,5
Клас на защита 10A
Диапазон на регулиране Ir, A 4…6,3
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час 25
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) 15
Артикул p004005 Моторна защита e.mp.pro.10, 6-10А 38.47 с ДДС
Артикул p004005
IP 20
Монтаж На DIN-шина 35 mm
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm 1,2
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 6
Брой полюси (фази) 3
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV 8
Работно положение в пространство Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5°
Картинки 1744090
Напрежение на изолацията Ui, V 690
Номинално работно напрежение Ue, V АС 400/660
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF 10000/6000
Стойност за сработване на прекъсвач, Im 13 In
Номинален ток In, А 10
Номинална честота, Hz 50
Надморска височина, m, не повече 2000
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Степен на замърсяване на околната среда 2
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) 7,5
Клас на защита 10A
Диапазон на регулиране Ir, A 6…10
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час 25
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) 15
Артикул p004002 Моторна защита e.mp.pro.2.5, 1,6-2,5А 38.47 с ДДС
Артикул p004002
IP 20
Монтаж На DIN-шина 35 mm
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm 1,2
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 6
Брой полюси (фази) 3
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV 8
Работно положение в пространство Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5°
Картинки 1744088
Напрежение на изолацията Ui, V 690
Номинално работно напрежение Ue, V АС 400/660
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF 10000/6000
Стойност за сработване на прекъсвач, Im 13 In
Номинален ток In, А 2,5
Номинална честота, Hz 50
Надморска височина, m, не повече 2000
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Степен на замърсяване на околната среда 2
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) 7,5
Клас на защита 10A
Диапазон на регулиране Ir, A 1,6…2,5
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час 25
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) 15
Артикул p004003 Моторна защита e.mp.pro.4, 2,5-4А 38.47 с ДДС
Артикул p004003
IP 20
Монтаж На DIN-шина 35 mm
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 6
Брой полюси (фази) 3
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV 8
Работно положение в пространство Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5°
Картинки 1744086
Напрежение на изолацията Ui, V 690
Номинално работно напрежение Ue, V АС 400/660
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF 10000/6000
Стойност за сработване на прекъсвач, Im 13 In
Номинален ток In, А 4
Номинална честота, Hz 50
Надморска височина, m, не повече 2000
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Степен на замърсяване на околната среда 2
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) 7,5
Клас на защита 10A
Диапазон на регулиране Ir, A 2,5…4
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час 25
Трансформатор тока во внешней цепи 1,2
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) 15
Артикул p004001 Моторна защита e.mp.pro.1,6 1-1,6А 36.17 с ДДС
Артикул p004001
IP 20
Работно положение в пространство Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5°
Картинки 1744084
Номинално работно напрежение Ue, V АС 400/660
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF 10000/6000
Номинален ток In, А 1,6
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) 7,5
Клас на защита 10A
Диапазон на регулиране Ir, A 1…1,6
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час 25
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) 15
Ширина, мм 44
Артикул p004032 Прекъсвач при минимално напрежение за АЗД (0,4-32) e.mp.pro.au.220 24.13 с ДДС
Артикул p004032
IP 20
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 0,75…1,5
Консумирана мощност, W 0,1
Номинално работно напрежение Ue, V АС 220
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Артикул p004031 Независим прекъсвач за АЗД (0,4-32) e.mp.pro.as.380 21.92 с ДДС
Артикул p004031
IP 20
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 0,75…1,5
Консумирана мощност, W 3 (импулсно)
Номинално работно напрежение Ue, V AC 380
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Артикул p004027 Прекъсвач при минимално напрежение за АЗД (0,4-32) e.mp.pro.au.380 24.13 с ДДС
Артикул p004027
IP 20
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 0,75…1,5
Консумирана мощност, W 0,1
Номинално работно напрежение Ue, V АС 380
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Артикул p004024 Независим прекъсвач за АЗД (0,4-32) e.mp.pro.as.220 21.92 с ДДС
Артикул p004024
IP 20
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 0,75…1,5
Консумирана мощност, W 3 (импулсно)
Номинално работно напрежение Ue, V AC 220
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Артикул p004022 Моторна защита e.mp.pro.40, 25-40А 126.36 с ДДС
Артикул p004022
IP 20
Монтаж На DIN-шина 35 mm
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm 1,2
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 35
Брой полюси (фази) 3
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV 8
Работно положение в пространство Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5°
Картинки 1742298
Напрежение на изолацията Ui, V 690
Номинално работно напрежение Ue, V АС 400/660
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF 10000/6000
Стойност за сработване на прекъсвач, Im 13 In
Номинален ток In, А 40
Номинална честота, Hz 50
Надморска височина, m, не повече 2000
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Степен на замърсяване на околната среда 2
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) 7,5
Клас на защита 10A
Диапазон на регулиране Ir, A 25…40
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час 25
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) 15
Артикул p004021 Моторна защита e.mp.pro.32, 24-32А 38.47 с ДДС
Артикул p004021
IP 20
Монтаж На DIN-шина 35 mm
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm 1,2
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 6
Брой полюси (фази) 3
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV 8
Работно положение в пространство Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5°
Картинки 1742296
Напрежение на изолацията Ui, V 690
Номинално работно напрежение Ue, V АС 400/660
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF 10000/6000
Стойност за сработване на прекъсвач, Im 13 In
Номинален ток In, А 32
Номинална честота, Hz 50
Надморска височина, m, не повече 2000
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Степен на замърсяване на околната среда 2
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) 7,5
Клас на защита 10A
Диапазон на регулиране Ir, A 24…32
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час 25
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) 15
Артикул p004020 Моторна защита e.mp.pro.25, 20-25А 38.47 с ДДС
Артикул p004020
IP 20
Монтаж На DIN-шина 35 mm
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm 1,2
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 6
Брой полюси (фази) 3
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV 8
Работно положение в пространство Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5°
Картинки 1742294
Напрежение на изолацията Ui, V 690
Номинално работно напрежение Ue, V АС 400/660
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF 10000/6000
Стойност за сработване на прекъсвач, Im 13 In
Номинален ток In, А 25
Номинална честота, Hz 50
Надморска височина, m, не повече 2000
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Степен на замърсяване на околната среда 2
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) 7,5
Клас на защита 10A
Диапазон на регулиране Ir, A 20…25
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час 25
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) 15
Артикул p004019 Моторна защита e.mp.pro18, 13-18А 38.47 с ДДС
Артикул p004019
IP 20
Монтаж На DIN-шина 35 mm
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm 1,2
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 6
Брой полюси (фази) 3
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV 8
Работно положение в пространство Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5°
Картинки 1742292
Напрежение на изолацията Ui, V 690
Номинално работно напрежение Ue, V АС 400/660
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF 10000/6000
Стойност за сработване на прекъсвач, Im 13 In
Номинален ток In, А 18
Номинална честота, Hz 50
Надморска височина, m, не повече 2000
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Степен на замърсяване на околната среда 2
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) 7,5
Клас на защита 10A
Диапазон на регулиране Ir, A 13…18
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час 25
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) 15
Артикул p004018 Моторна защита e.mp.pro.14, 9-14А 38.46 с ДДС
Артикул p004018
IP 20
Работно положение в пространство Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5°
Картинки 1742290
Номинално работно напрежение Ue, V АС 400/660
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF 10000/6000
Номинален ток In, А 14
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) 7,5
Клас на защита 10A
Диапазон на регулиране Ir, A 9…14
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час 25
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) 15
Ширина, мм 44
Артикул p004017 Моторна защита e.mp.pro.1, 0,63-1А 38.47 с ДДС
Артикул p004017
IP 20
Монтаж На DIN-шина 35 mm
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm 1,2
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² 6
Брой полюси (фази) 3
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV 8
Работно положение в пространство Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5°
Картинки 1742288
Напрежение на изолацията Ui, V 690
Номинално работно напрежение Ue, V АС 400/660
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF 10000/6000
Стойност за сработване на прекъсвач, Im 13 In
Номинален ток In, А 1
Номинална честота, Hz 50
Надморска височина, m, не повече 2000
Обхват на работните температури, °C -25…+40
Степен на замърсяване на околната среда 2
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) 7,5
Клас на защита 10A
Диапазон на регулиране Ir, A 0,63…1
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час 25
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) 15

Обратно обаждане

Оставете вашата информация за контакт и ние ще се свържем с вас в рамките на 10 минути.

Спасибо за вашу заявку!

Наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут и ответит на ваши вопросы, а также поможет оформить заказ

Каталог